Lúc mới đến Hàn Quốc, tôi cứ nghĩ họ sẽ thu tiền rác cố định hàng tháng.
Vừa rồi tôi đọc thông tin thấy cơ quan chức năng có ra quy định, từ năm 2022, người dân bắt buộc phải phân loại rác trước khi đem đi đổ. Cũng vừa hay là tôi có chuyến công tác dài ngày ở Hàn Quốc, nên hôm nay muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện ở xứ kim chi người ta phân loại rác như thế nào….